Kagmanden i Tønder

VELKOMMEN PÅ MIT SITE!

Her vil du efterhånden kunne finde en del historisk stof, især slægtshistorie og lokalhistorie fra Tønder og omegn, men også anden sønderjysk historie og emner med landshistorisk relevans. 

Følg de interne links, der er i oversigten nedenfor til venstre. Desværre vil nogen af dem vise tomme sider, indtil stoffet er redigeret. Farveskift og understregning af et enkelt ord i teksterne markerer supplerende, eksterne links.

Uwe Thomsen

OVERSIGT (INTERNE LINKS):

KONTAKT

PERSONPROFIL

HOME

SITE-MAP

Tønder lokalhistorie
Landsbyhistorie

Slægtshistorie
Anden historie

Navneliste (register) til slægtshistorie

 

Den første "person", du møder på mit site, er Kagmanden fra Tønder. Han er skåret ud af en enkelt egestamme i 1699 og forestiller en gottorpsk "profos", egentlig en militær politichef med kaptajnsrang, der bl.a. forestod afstraffelsen af regimentets soldater og deres familier, men her formentlig mere generelt som symbol for "lovens lange arm". Han er trukket  i arbejdstøjet med sværd ved siden og pisken ("den nihalede kat") hævet til slag - ganske livagtig og i naturlig størrelse!

Oprindelig var figuren placeret på toppen af skamstøtten ("kag'en"), hvor mindre lovovertrædelser blev straffet med kagstrygning (pisk), men da den korporlige afstraffelse gik af brug, landede figuren på rådhusets loft, hvorfra tyskerne "bortførte" den til Thaulow-museet i Kiel, fordi man troede, det var en Rolandsfigur svarende til de kæmpestatuer, der havde symboliseret fristadsrettighederne i bl.a. en række tyske byer, og som havde sit forbillede i Karl den Stores bretonske ridder Roland, der faldt i Pyrenæerne i 778, hvor han i øvrigt var kampfælle med Holger Danske (Ogier le Danois) i de kristne europæeres sidste, sejrrige opgør med saracenerne (de ”spanske” muslimer)!

Efter Genforeningen i 1920 blev Kagmanden sendt tilbage til Tønder, nødtørftig flikket sammen og stillet i kasematterne ved slottets tilbageværende porthus, der var blevet en del af byens nye museum, og da Torvet blev renoveret i forbindelse med købstadens 750-års jubilæum i 1993 blev der opstillet en kopi tæt ved den oprindelige placering på Lilletorv.

Hvorfor er netop Kagmanden så dørvogter på min hjemmeside?

Først og fremmest fordi han er en langt større sjældenhed som skamstøttefigur end han ville være som "Roland", og det er faktisk noget af et mirakel, han ikke endte sine dage som brændeknuder, så vi kan være både stolte af og taknemmelige for stadig at have ham iblandt os.

Desuden repræsenterede han - i sine velmagtsdage - opmærksomhed overfor detaljerne. Kag'en var ikke eksekutionssted for mordere, røvere og andre storforbrydere, der truede andres liv og eksistens. De blev slæbt uden for byen til galgen ved enden af den nuværende Marskvej, hvor bødlen tog sig af dem, eller sendt i tugthus en årrække, men gavtyve,  tiggere og ballademagere skulle vænnes fra deres ulovlige - skønt egentlig ret uskadelige - adfærd, der generede borgerskabet.

Forståelsen af historiske problemstillinger kan naturligvis ikke korrigeres ved henrettelser eller tørre tæsk, men evt. fejltagelser i overordnede spørgsmål vil også her - hvis de opdages - blive ryddet effektivt af vejen, mens urigtige og postulerede detaljer ofte bliver stående - og gentaget - ganske uden indsigelser, selv om kildegrundlaget måske siger noget ganske andet! 

Det er denne - sidste - kvalitet, Kagmanden skal symbolisere i denne forbindelse. Afsløring af en lille, tilsyneladende ubetydelig, forseelse kan også her - som i kriminalitetens verden - føre videre til opklaring af en langt større, overset "sag".